Bài giảng Lịch sử lớp 5 - Tiết 19: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

ppt 36 trang phuongnguyen 1570
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử lớp 5 - Tiết 19: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_5_tiet_19_chien_thang_lich_su_dien_bie.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử lớp 5 - Tiết 19: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

 1. Giáo viên: Lê Thị Hằng
 2. TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM LỚP 52
 3. Thứ sáu, ngày 07 tháng 01 năm 2011 Lịch sử KIỂM TRA BÀI CŨ
 4. CâuCâu 1: 2 Đ: ạHi ãhyộ nêui đại tên biể u7 toanhàn h quùngốc đư lầnợ c thtuyênứ hai dươngđề ra nhi trongệm v Đụạgi ìh?ộ i chiến sĩ thi Câuđua 3v:àEmcá nh bãyộ nêugương nội mdungẫu to bààni hquọc?ốc?
 5. Ngày 7-Chín5 hàng năm năm làm nước tamột tổĐiện Điệnchức Biên Biênkỉ niệm sự kiện gì? Tổ Nênchức vành kỉ niệm hoa chiếnđỏ nên thắng thiên Điệnsử vàng.Biên Phủ. (Tố Hữu)
 6. Thứ sáu, ngày 07 tháng 01 năm 2011 Lịch sử Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
 7. Vân Nam ®iÖn biªn Điện Biên Phủ trước đây thuộc tỉnh Lai Châu nay thuộc thành phố Điện Biên , tỉnh Điện Biên nằm ở vùng núi Tây Bắc, miền Bắc Việt Nam, giáp với các tỉnh Lai Châu, Sơn La của Việt Nam, Phongsali của Lào và Vân Nam của Trung Quốc.
 8. Theo em “ Tập đoàn cứ điểm” là gì? Tập đoàn cứ điểm là nhiều cứ điểm (vị trí phòng ngự có công sự vững chắc) hợp thành một hệ thống phòng thủ kiên cố (tại Điện Biên Phủ địch xây 49dựng cứ điểm).
 9. Vì sao Pháp lại xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững chắc nhất Đông Dương? Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững chắc nhất Đông Dương với âm mưu thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
 10. Thảo luận nhóm Câu 1: Mùa đông năm 1953, tại chiến khu Việt Bắc, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã làm gì? Để tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, quân và dân ta đã chuẩn bị sức người, sức của như thế nào? Nhóm 1,3 Câu 2: Ta đã mở chiến dịch Điện Biên Phủ gồm mấy đợt tấn công? Thuật lại tóm tắt từng đợt tấn công đó trên lược đồ chiến dịch. Nhóm 2, 4
 11. Câu 1: Mùa đông năm 1953, tại chiến khu Việt Bắc, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã làm gì? Võ Nguyễn Phạm Văn Trường Hồ Chí Nguyên Chí Thanh Đồng Chinh Minh Giáp Mùa đông 1953 Bộ chính trị họp thông qua phương án Chủ tịch Hồ Chí Minh trao nhiệm mở chiến dịch Điện Biên Phủ vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 12. Để tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, quân và dân ta đã chuẩn bị sức người, sức của như thế nào? Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch Điên Biên Phủ Sức người Sức của - Hơn nửa triệu chiến sỹ - Hàng vạn tấn vũ khí từ các mặt trận hành được vận chuyển vào quân về Điện Biên Phủ. trận địa. - Gần3 vạn người từ - Lương thực, thực phẩm, hậu phương tham gia quần áo, thuốc vận chuyển hàng hoá men được chuyển vào cho chiến dịch. trận địa. Sẵn sàng chiến đấu với tinh thần cao nhất.
 13. Đoàn xe thồ phục vụ chiến Bộ đội hành quân vào trận dịch Điện Biên Phủ địa
 14. Câu 2: Ta đã mở chiến dịch Điện Biên Phủ gồm mấy mấy đợt tấn công? Thuật lại từng đợt tấn công đó trên lược đồ chiến dịch.
 15. Đồi Độc Lập Bản Kéo Đồi Him Lam Mường c Chó gi¶i Thanh 1 Së chØ huy cña ®Þch A1 Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch. S©n bay Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 1 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 2 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 3 Bản Hồng Cúm Lîc ®å chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ
 16. ĐỒI ĐỘC LẬP BẢN KÉO ĐỒI HIM LAM MƯỜNG c THANH 1 A1 BẢN HỒNG CÚM Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
 17. + Đợt 1: ĐỒI ĐỘC LẬP Ngày 13-3-1954 BẢN KÉO ĐỒI HIM LAM MƯỜNG c THANH 1 A1 Chó gi¶i Së chØ huy cña ®Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch. S©n bay Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 1 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 2 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 3 BẢN HỒNG CÚM Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
 18. + Đợt 1: ĐỒI ĐỘC LẬP Ngày 13-3-1954 ĐỒI HIM LAM + Đợt 2: BẢN KÉO MƯỜNG Ngày 30-3-1954 THANH c1 A1 Chó gi¶i Së chØ huy cña ®Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch. S©n bay Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 1 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 2 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 3 BẢN HỒNG CÚM Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
 19. + Đợt 1: Ngày 13-3-1954 ĐỒI ĐỘC LẬP + Đợt 2: ĐỒI HIM LAM BẢN KÉO Ngày 30-3-1954 MƯỜNG THANH c1 + Đợt 3: Ngày 1-5-1954 A1 Chó gi¶i Së chØ huy cña ®Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch. S©n bay Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 1 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 2 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 3 BẢN HỒNG CÚM Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
 20. Tíng §ê Ca-xt¬-ri (ngêi cã dÊu g¹ch chÐo) vµ bé chØ huy tËp ®oµn cø ®iÓm §iÖn Biªn Phñ bÞ b¾t sèng.
 21. Thảo luận nhóm Câu 1:Vì sao ta giành được thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ? Thắng lợi của Điện Biên Phủ có ý nghĩa như thế nào với lịch sử dân tộc ta? Nhóm 1,3 Câu 2: Kể về một số gương chiến đấu tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ? Nhóm 2, 4
 22. Câu 1:Vì sao ta giành được thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ? Thắng lợi của Điện Ta giành được thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ có ý nghĩa như thế nào với lịch sử dân Biên Phủ vì: tộc ta? +Có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng. +Quân và dân ta có tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường. +Ta đã chuẩn bị tốt cho chiến dịch. +Ta được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.
 23. Câu 2: Kể về một số gương chiến đấu tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ?
 24. • - *Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (1922-1954) • Quê anh ở xã Cẩm Quan,huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. • Trong trận Him Lam ngày 13 tháng3 năm 1954, khi Phan Đình Giót phá hàng rào cuối cùng thì bị thương, trước hoả lực của địch, anh đã lao cả thân mình lấplỗ châu mai, tạo điều kiện cho đơn vị xông lên tiêu diệt cứ điểm Him Lam. Anh được tặng Huân chương Quân đội hạng Nhì
 25. Anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện (1924 -1953) Tô Vĩnh Diện quê ở Xã Nông Trường, Triệu Sơn, Thanh Hoá, nhập ngũ năm 1949. Để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 3-1953, Tô Vĩnh Diện và đồn đội kéo pháo ra đến đoạn Dốc Chuối. Lúc đó dây tời chính bị đứt, pháolao nhanh và khó điều khiển, bất chấp nguy hiểm, anh lấy thân mình chèn vào bánh Pháo, nhờ đó anh em kềm giữ pháo dừng laị . Tô Vĩnh Diện hy sinh. . Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo.
 26. Ñaïi töôùng Voõ Nguyeân Giaùp, sinh naêm 1911 OÂng laøngười lên kế hoạch và trực tiếp chỉ huy trận đánh Điện Biên Phủ năm 1954. Trong 21 năm (1954-1975) kháng chiến chống Mỹ, ông trực tiếp tổ chức và chỉ đạo các hoạt động của Quân đội Nhân dân. Ông là một thiên tài về quân sự, một anh hùng dân tộc, một danh tướng của thế kỷ 20.
 27. Sau 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập “ Pháo đài khổng lồ không thể công phá” của Pháp ở Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.
 28. Thăm quan Di tích Điện Biên Phủ Đồi A1 Tượng đài C¸nh ®ång Mêng chiến thắng Thanh
 29. Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt? 3 ñôït
 30. Trong chiếnd ịch Điện Biên Phủ ta bắt sống được tướng giặc nào ? Ñôø Ca –xtô ri
 31. Hàng năm vào ngày tháng nào nước ta tổ chức lễ kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ ?