Khóa luận Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Việt Thắng Jean (Phần 1)

pdf 22 trang phuongnguyen 200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Việt Thắng Jean (Phần 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfkhoa_luan_phan_tich_tinh_hinh_luu_chuyen_tien_te_nham_nang_c.pdf

Nội dung text: Khóa luận Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Việt Thắng Jean (Phần 1)

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA KINH TẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG JEAN GVHD: Th.s ĐÀNG QUANG VẮNG SVTH: NGUYỄN THỊ NGỌC MSSV: 13125060 S K L 0 0 4 9 0 2 Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2017
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG JEAN Giáo viên hướng dẫn : Ths. Đàng Quang Vắng Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Ngọc MSSV : 13125060 Lớp : 131251 Khóa : 2013 Hệ : Đại học chính quy Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2017
 3. LỜI CẢM ƠN  Trong thời gian bốn năm học tập tại Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh và khoản hơn hai tháng thực tập tại Công ty TNHH Việt Thắng Jean. Tuy khoản thời gian ngắn ngủi, nhưng đã giúp tác giả có được một nền tảng kiến thức để làm hành trang bước vào thực tế. Ngoài ra, tác giả còn nhận được sự hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô khoa Kinh tế cùng các anh chị tại Công ty TNHH Việt Thắng Jean trong quá trình học tập tại trường và thực tập tại Công ty cũng như trong quá trình thực hiện khóa luận này. Nhận đây, tác giả xin gửi lời cám ơn đến: Quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, đã hết lòng truyền đạt những kiến thức quý báu cũng như kinh nghiệm thực tế của mình trong thời gian tác giả học tập tại trường. Thầy Đàng Quang Vắng – Giảng viên hướng dẫn, Thầy đã tận tình giúp đỡ tác giả trong quá trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Cuối cùng, Chị Nguyễn Thanh Hồng – Kế toán tổng hợp của Công ty, người định hướng nâng đỡ và hướng dẫn công việc trực tiếp cho tác giả tại Công ty. Mặc dù, trong quá trình thực hiện đề tài tác giả đã cố gắng rất nhiều, nhưng không thể tránh được những thiếu sót. Kính mong được sự đóng góp của Quý Thầy Cô để tác giả có thể hoàn thiện và phát triển bài khóa luận của mình một cách tốt nhất. Xin chân thành cám ơn! Trang ii
 4. CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BGĐ Ban Giám đốc BTC Bộ tài chính BP Bộ phận ĐVT Đơn vị tính CLTG Chênh lệch tỷ giá GTGT Giá trị gia tăng HĐĐT Hoạt động đầu tư HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐTC Hoạt động tài chính HMLK Hao mòn lũy kế KH Khấu hao KH-ĐT Kế hoạch – đầu tư KTT Kế toán trưởng KQKD Kết quả kinh doanh PSC Phát sinh có PSN Phát sinh nợ PX Phân xưởng QL-PX Quản lý – phân xưởng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNDN Thu nhập doanh nghiệp TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TK Tài khoản TS Tài sản Trang iii
 5. TỪ VIẾT TẮT (tiếp theo) NỘI DUNG (tiếp theo) TSCĐ Tài sản cố định SDĐK Số dư đầu kỳ SDCK Số dư cuối kỳ USD Đô là Mỹ UBND Ủy ban nhân dân VNĐ Việt Nam Đồng VTJ Công ty TNHH Việt Thắng Jean XDCB Xây dựng cơ bản Trang iv
 6. DANH SÁCH BẢNG SỬ DỤNG Bảng 3.1: Tình hình doanh thu và lợi nhuận VTJ (ĐVT: triệu đồng) 36 Bảng 3.2: Tình hình biến động tài sản và nguồn vốn VTJ (ĐVT: triệu đồng) 38 Bảng 3.3: Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh VTJ (ĐVT: triệu đồng) 41 Bảng 3.4: Bảng phân tích hiệu quả khoản phải thu VTJ (ĐVT: triệu đồng) 44 Bảng 3.5: Bảng tính khả năng thanh toán nhanh VTJ (ĐVT: triêu đồng) 45 Bảng 3.6: Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư VTJ (ĐVT: triệu đồng) 47 Bảng 3.7: Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính của VTJ (ĐVT: triệu đồng) 49 Bảng 3.8: Tóm tắt lưu chuyển tiền tệ năm 2015 của VTJ (ĐVT: triệu đồng) 51 Trang v
 7. DANH SÁCH HÌNH SỬ DỤNG Hình 1.1: Logo VTJ 4 Hình 1.2: Xưởng sản xuất tại 38, Quang Trung, Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM 5 Trang vi
 8. DANH SÁCH SƠ ĐỒ SỬ DỤNG Sơ đồ 1.1: Sản xuất của Công ty TNHH Việt Thắng Jean 7 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Việt Thắng Jean 10 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Việt Thắng Jean 13 Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế toán Công ty TNHH Việt Thắng Jean 16 Trang vii
 9. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG JEAN 4 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Việt Thắng Jean 4 1.1.1. Giới thiệu về Công ty 4 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 5 1.2. Chức năng nhiệm vụ Công ty TNHH Việt Thắng Jean 6 1.2.1. Chức năng 6 1.2.2. Nhiệm vụ 6 1.3. Tổ chức sản xuất Công ty TNHH Việt Thắng Jean 7 1.4. Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH Việt Thắng Jean 9 1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Việt Thắng Jean 10 1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 10 1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban thuộc bộ phận nghiệp vụ và bộ phận kinh doanh 11 1.6. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán Công ty TNHH Việt Thắng Jean 13 1.6.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 13 1.6.2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận của bộ máy kế toán 13 1.7. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 16 1.7.1. Hình thức kế toán áp dụng 16 1.7.2. Chế độ kế toán áp dụng 16 1.7.3. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng 17 1.7.4. Các phương pháp kế toán 17 1.7.4.1. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định 17 1.7.4.2. Phương pháp tính giá xuất kho 17 1.7.4.3. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 17 1.7.4.4. Phương pháp kế toán tiền 17 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 18 Trang xii
 10. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DÒNG TIỀN VÀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 19 2.1. Dòng tiền và vốn bằng tiền 19 2.1.1. Khái niệm dòng tiền 19 2.1.2. Khái niệm vốn bằng tiền 19 2.2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 20 2.2.1. Khái niệm, ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 20 2.2.2. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ 21 2.2.2.1. Nguyên tắc lập 21 2.2.2.2. Trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ 21 2.2.3. Mối quan hệ giữa báo cáo lưu chuyển tiền tệ với báo cáo tài chính khác 22 2.2.4. Cơ sở số liệu 22 2.3. Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 23 2.3.1. Nội dung phương pháp gián tiếp 23 2.3.2. Phương pháp lập cụ thể 24 2.3.2.1. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh 24 2.3.2.2. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư 28 2.3.2.3. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính 30 2.3.3. Chỉ tiêu sử dụng phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 34 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 35 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG JEAN NĂM 2015 36 3.1. Đánh giá chung tình hình kinh doanh của công ty 36 3.2. Đánh giá chung tình hình tài chính c ủa công ty 38 3.3. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ 40 3.3.1 Phân tích lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh 40 3.3.2 Phân tích lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư 47 3.3.3 Phân tích lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính 49 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 52 Trang xii
 11. CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG VỐN 53 4.1. Nhận xét 53 4.1.1. Những ưu điểm và thành tựu đạt được 53 4.1.1.1. Đội ngũ quản lý 53 4.1.1.2. Cơ sở vật chất và môi trường làm việc 53 4.1.1.3. Bộ phận kế toán 53 4.1.1.3. Tình hình kinh doanh và sử dụng vốn 54 4.1.2. Những hạn chế 54 4.2. Kiến nghị 55 4.2.1. Về hàng tồn kho 55 4.2.2. Về tỷ số thanh toán nhanh 56 4.2.3. Về khoản phải thu khách hàng 56 4.2.4. Về khoản đầu tư tài sản 57 4.2.5. Về khoản vay ngân hàng 58 4.2.6. Cân đối lượng tiền mặt cuối kỳ 58 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 62 Trang xii
 12. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, phân tích báo cáo tài chính là cơ sở quan trọng giúp cho nhà quản trị xác định được tình hình tài chính để từ đó đưa ra các chiến lược thích hợp hổ trợ cho kế hoạch tăng trưởng trong tương lai. Đồng thời, nó còn giúp các đối tượng bên ngoài thấy được tình hình tài chính công ty, để từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn. Nhưng hầu hết hiện nay, một số công ty chỉ chú trọng tập trung đến phân tích bảng cân đối kế toán cũng như báo cáo kết quả kinh doanh, nhưng nó vẫn chưa đủ để đánh giá toàn bộ tình hình tài chính cả công ty. Do đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần phải được phân tích đồng thời với bảng cân đối kế toán cũng như báo cáo kết quả kinh doanh không chỉ để biết được dòng tiền thực thu, thực chi của công ty mà còn có thể đánh giá việc sử dụng vốn bằng tiền của công ty như thế nào? Và giúp cho nhà quản trị cũng như nhà đầu tư có cái nhìn chính xác về tài chính của công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ, kết hợp giữa kiến thức lý luận được học ở trường và những công việc thực tế đã trải qua trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Việt Thắng Jean, tác giả đã chọn đề tài “Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Việt Thắng Jean” để tìm hiểu, nghiên cứu trong quá trình thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài “Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Việt Thắng Jean” được tác giả nghiên cứu với những mục tiêu sau: - Tìm hiểu những thông tin cơ bản về Công ty như: quá trình hình thành và phát triển; lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh; tổ chức sản xuất; chức năng nhiệm vụ của Công ty; cơ cấu tổ chức quản lý và tổ chức bộ máy kế toán Công ty; chính sách kế toán Công ty áp dụng. Trang 1
 13. - Hệ thống cơ sở lý luận liên quan đến phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. - Tìm hiểu thực tế về tình hình hoạt động chung của Công ty; tình hình sử dụng vốn và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên ba hoạt động : kinh doanh, đầu tư và tài chính. - So sánh giữa nền tảng lý thuyết và thực tế việc lưu chuyển dòng tiền cũng như việc sử dụng vốn của Công ty, từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao tình hình hoạt động kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong thời gian sắp tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu về báo cáo tài chính, đặc biệt là báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015 tại Công ty TNHH Việt Thắng Jean. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tham khảo sách, một số văn bản quy định chế độ tài chính, thông tư liên quan đến công tác kế toán, tài chính; thu thập, tham khảo các tài liệu, văn bản liên quan đến Công ty - Phương pháp thu thập số liệu: thu thập các số liệu về liên quan đến phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong năm 2015. Ngoài ra tác giả còn sử dụng thêm phương pháp tổng hợp số liệu và phương pháp so sánh trong quá trình phân tích. 5. Kết quả đạt được Đề tài “Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Việt Thắng Jean” không chỉ nhằm trình bày rõ ràng những con số về dòng tiền vào và dòng tiền ra trên BCLCTT tăng giảm bao nhiêu, mà còn thể hiện tình hình thu chi tiền của Công ty như thế nào hay nói cách khác việc sử dụng vốn Công ty một cách cụ thể nhất so với bảng kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Sau khi đã phân tích thì bên cạnh những thành tựu đạt được còn có điểm hạn chế nhất định; nếu là ưu điểm, thành tựu thì phát huy; còn hạn chế thì tác giả đã đưa ra Trang 2
 14. những kiến nghị của bản thân sau khi đã có quá trình thực tập tại Công ty, nhằm giúp Công ty có thể khắc phục được những hạn chế gặp phải. 6. Bố cực trình bày Bên cạnh phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, kết cấu bài khóa luận gồm có 4 chương: Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Việt Thắng Jean. Chương 2: Cơ sở lý luận về dòng tiền và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Chương 3: Thực trạng lưu chuyển tiền tệ của Công ty TNHH Việt Thắng Jean. Chương 4: Nhận xét - kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn của Công ty TNHH Việt Thắng Jean. Trang 3
 15. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG JEAN 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Việt Thắng Jean 1.1.1. Giới thiệu về Công ty Hình 1.1: Logo VTJ (Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân Sự) - Tên giao dịch Tiếng Việt: Công ty TNHH Việt Thắng Jean. - Tên giao dịch Tiếng Anh: Viet Thang Jean Company Limited. - Tên viết tắt: VitaJean Co.,LTD. - Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng. - Mã số thuế: 0301429219. - Quyết định thành lập: số 1194/CI-UB, UBND TP.HCM cấp ngày 09/06/1995. - Giấy phép kinh doanh: số 0301429219, Sở KH-ĐT TP.HCM cấp ngày 05/06/2003. - Văn phòng đại diện: số 06, Thái Văn Lung, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. - Trụ sở chính & xưởng sản xuất: số 38, Quang Trung, Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM. - Điện thoại: (08) 3896 1424 – (08) 3730 5352. - Fax: (08) 3896 0104. - Website: www.vitajeans.com. - Người đại diện pháp luật của Công ty: Tổng Giám đốc - Ông Phạm Văn Việt. - Số lượng nhân viên: 1.500 nhân viên. - Thương hiệu VTJ: “Khai phá lịch sử quần áo Jean”. - Khẩu hiệu: “Thời trang thế hệ mới”. Trang 4
 16. 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Hình 1.2: Xưởng sản xuất tại số 38, Quang Trung, Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM (Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân Sự) Năm 1995, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Việt Thắng Jean ra đời, dưới sự đồng sáng lập của Ông Phạm Văn Việt và Ông Phạm Văn Hùng, theo quyết định số 1194/CI – UB do UBND TP.HCM cấp ngày 09/06/1995, với trụ sở giao dịch tại số 220 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0301429219 cấp ngày 05/06/2003 với tổng số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là: 1.200.000.000 VNĐ. VTJ là Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm jean và kaki. Sau đó, Công ty bổ sung thêm ngành kinh doanh mới là ngành thương mại tổng hợp nên đã đổi tên thành Công ty TNHH Việt Thắng Jean. Đến năm 2015, tổng vốn điều lệ của Công ty là 36.000.000.000 VNĐ, tăng 34.800.000.000 VNĐ so với những ngày đầu thành lập và nguồn vốn tăng chủ yếu là từ lợi nhuận ròng và góp vốn bổ sung của các thành viên. Cho đến nay hơn 20 năm hoạt động, VTJ là Công ty chuyên sản xuất sản phẩm jean và kaki các loại, có trải qua xử lý wash, nhuộm, chống nhăn, tạo nhàu theo ý muốn và tạo chủ đề thời trang nghệ thuật. Và những sản phẩm này không chỉ đáp ứng, chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước khác. Hiện nay, sản phẩm của Công ty đã được xuất khẩu đi hơn 40 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Nga, Hàn Quốc, Bên cạnh đó, Công ty còn là một tập đoàn truyền thông hùng mạnh, có uy tín và có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội. Đặc biệt với vị thế người tiên phong, VTJ thấu Trang 5
 17. hiểu nguyên tắc “Truyền thông tích hợp tạo nên sức mạnh bền vững”, nên những sản phẩm của VTJ đã hiện diện ở tất cả các ngành truyền thông mũi nhọn của Việt Nam: kênh tivi Fashion TV, các tạp chí: Tạp chí F-Fashion và Tạp chí VSTYLE. 1.2. Chức năng nhiệm vụ Công ty TNHH Việt Thắng Jean 1.2.1. Chức năng Chức năng chính của Công ty là sản xuất và gia công hàng may mặc phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm chính của Công ty là các sản phẩm quần, áo jean, kaki. 1.2.2. Nhiệm vụ Đối với cán bộ công nhân viên: quản lý theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước luôn đưa ra các biện pháp nhằm phát huy sự cố gắng, nâng cao tính sáng tạo ở mỗi nhân viên và ngăn ngừa những hạn chế có thể xảy ra. Đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đối với công nhân viên làm trong môi trường độc hại. Đối với đối thủ cạnh tranh: không ngừng cải tiến quy trình sản xuất để thích ứng với nhu cầu thị trường; nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tăng năng suất lao động. Đối với khách hàng: đảm bảo đáp ứng đầy đủ các đơn đặt hàng với chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn, đa dạng hơn đồng thời tạo niềm tin cho khách hàng. Đối với nền kinh tế: thúc đẩy vào sự phát triển của ngành may mặc nói riêng cũng như nền kinh tế Việt Nam nói chung; góp phần bình ổn thị trường may mặc trong nước. Đối với xã hội: tạo việc làm cho người lao động, góp phần ổn định xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Đối với Nhà nước: thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ về thuế, vệ sinh môi trường. Trang 6
 18. 1.3. Tổ chức sản xuất Công ty TNHH Việt Thắng Jean Nguyên phụ liệu Thiết kế Cắt Công đoạn may Thành phẩm may PX Wash PX chống nhăn Sấy Ủi, ép PX thời trang Thành phẩm hoàn chỉnh Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quy tình sản xuất của Công ty TNHH Việt Thắng Jean (Nguồn: Phòng Kinh doanh) Công ty VTJ sản xuất rất nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng đều có quy trình sản xuất riêng và được thực hiện tại các phân xưởng khác nhau. Nhưng nhìn chung, hoạt động sản xuất chủ yếu được thực hiện bởi các bộ phận sau:  Bộ phận mua hàng Bộ phận có trách nhiệm thu mua nguyên phụ liệu đầu vào theo kế hoạch sản xuất và kiểm tra 100% chất lượng sản phẩm trước khi cho nhập kho. Tất cả các thử nghiệm liên quan đến nguyên phụ liệu đều được kiểm tra trong phòng thí nghiệm nhỏ tại VTJ và các công ty kiểm nghiệm bên ngoài. Trang 7
 19.  Phòng thiết kế Phòng thiết kế là nơi tập trung những nhà thiết kế trẻ, tài năng, đam mê và sáng tạo. Các nhà thiết kế luôn đưa ra những xu hướng thời trang với nguồn cảm hứng vô tận từ thiên nhiên và vật chất xung quanh.  Phân xưởng may Công ty có nhiều chuyền may, mỗi chuyền bao gồm 42 công nhân và 2 giám sát. Mỗi ca sản xuất 1000 sản phẩm. Với các chuyền may này, Công ty phù hợp với các đơn đặt hàng nhỏ. Đối với các đơn đặt hàng lớn, Công ty thực hiện thông qua chuỗi công ty liên kết hoặc gửi gia công ngoài. Hiện nay, VTJ là khách hàng của các công ty cùng ngành về mảng gia công như: Công ty May mặc Quốc tế Việt Hsing, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, Công ty Cổ phần May Việt Thắng, Bộ phận Quản lý chất lượng phải kiểm tra 100% bán thành phẩm và sản phẩm cuối cùng của giai đoạn này để đảm bảo chất lượng sản phẩm.  Phân xưởng Wash Công ty xây dựng phòng kỹ thuật, nơi thực hiện tất cả các loại mẫu giặt. Các phân xưởng giặt chia ra khu vực giặt riêng biệt cho các sản phẩm jean và kaki. Để đảm bảo sự sạch sẽ cho môi trường đồng thời tạo chất lượng cho sản phẩm, các phân xưởng giặt của VTJ đã áp dụng chương trình 5S (“Sàng lọc”, “Sắp xếp”, “Sạch sẽ”, “Săn sóc” và “Sẵn sàng”)1.  Phân xưởng thời trang Quy trình này được thực hiện bởi đội ngũ công nhân được đào tạo, hướng dẫn kỹ càng để tạo nên sản phẩm có hiệu ứng tự nhiên, đầy sáng tạo và phù hợp với xu hướng thời trang trong nước và quốc tế. 1 Tham khảo: Trang 8
 20.  Phân xưởng chống nhăn - ủi, ép Phân xưởng chống nhăn - ủi, ép áp dụng công nghệ chống nhăn hiện đại, không chỉ chuyên tạo ra các sản phẩm chống nhăn sau nhiều lần giặt mà còn tạo ra các sản phẩm dựa trên công nghệ định hình vải.  Phân xưởng hoàn thành Phân xưởng này có bộ phận Quản lý chất lượng chịu trách nhiệm phải kiểm tra 100% bán thành phẩm và sản phẩm cuối cùng. Ngoài ra, còn chịu trách nhiệm đóng gói sản phẩm với công suất Công ty quy định là 10.000 sản phẩm/ngày. 1.4. Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH Việt Thắng Jean Theo Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên, đăng ký thay đổi lần thứ 16, ngày 24 tháng 12 năm 2014, Công ty đăng ký các ngành, nghề kinh doanh như sau: - May công nghiệp: sản phẩm chính là các loại quần áo chất liệu jean, kaki; - Hoàn thành sản phẩm dệt và lông thú: giặt tẩy, là, dệt nhuộm; - Nhận gia công các sản phẩm may mặc chủ yếu là đồ jean và kaki; - Đại lý ký gửi hàng hóa; - Bán vải, hàng may sẵn, giày dép. Trang 9
 21. 1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Việt Thắng Jean 1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Hội Đồng Thành Viên Ban Giám Đốc Bộ phận Bộ phận Bộ phận Bộ phận Bộ phận thiết kế sản xuất kinh doanh truyền thông nghiệp vụ QL phát triển QL Dịch vụ QL Tài trợ & QL PX WF P. Pháp chế SP kinh doanh Sự kiện Trưởng BP QL Kinh QL Kênh P. Xuất - QL PX BIO Thiết kế doanh FOB tivi FTV Nhập khẩu QL QL P. Công nghệ QL PX TT Nhãn hàng website thông tin QL PX QL Biên tập viên P. Quản trị Wash Marketing tạp chí rủi ro QL PX May P. Nhân sự Trưởng BP P. Tài chính - Sản xuất Kế toán Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Việt Thắng Jean (Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân Sự) Trang 10