Bài giảng Toán 2 - Tiết 147: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

ppt 30 trang phuongnguyen 1770
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán 2 - Tiết 147: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_2_tiet_147_phep_tru_khong_nho_trong_pham_vi_1.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán 2 - Tiết 147: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

 1. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007
 2. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán 35 – 14 = ? 35 – 14__ 21
 3. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán 635 – 214 = ?
 4. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 147
 5. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Hoạt động 1: Trừ các số có 3 chữ số 635 – 214 = ? 421 6 trăm - 2 trăm 3 chục - 1 chục 5 đơn vị - 4 đơn vị 4 trăm 2 chục 1 đơn vị
 6. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 635 – ___214 421
 7. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 925 – 420 925 – ___420 505
 8. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 925 * 5 trừ 0 bằng 5, viết 5 - 420 ___ * 2 trừ 2 bằng 0, viết 0 505 * 9 trừ 4 bằng 5, viết 5
 9. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 - Đặt số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. - Trừ theo thứ tự từ phải sang trái.
 10. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Hoạt động 2: Luyện tập
 11. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Bài 1: Tính 590 693 764 995 - - - - 470 152 751 85 ___ ___ ___ ___
 12. N.Ánh T.Ân T.Bình N.Châu Q.Cơ K.Đoan Q.Giang L.Hân D.Hùng Đ.Huy H.Huy A.Khoa H.Linh T.Lộc T.Nam P.Nam B.Ngân M.Nhật T.Nhi C.Nhung H.Quỳnh P.Thảo Đ.Thi Q.Thuận M.Toàn N.Trâm N.Trân A.Tuấn P.Uyên T.Viên
 13. N.Ánh T.Ân T.Bình N.Châu Q.Cơ K.Đoan Q.Giang L.Hân D.Hùng Đ.Huy H.Huy A.Khoa H.Linh T.Lộc T.Nam P.Nam B.Ngân M.Nhật T.Nhi C.Nhung H.Quỳnh P.Thảo Đ.Thi Q.Thuận M.Toàn N.Trâm N.Trân A.Tuấn P.Uyên T.Viên
 14. N.Ánh T.Ân T.Bình N.Châu Q.Cơ K.Đoan Q.Giang L.Hân D.Hùng Đ.Huy H.Huy A.Khoa H.Linh T.Lộc T.Nam P.Nam B.Ngân M.Nhật T.Nhi C.Nhung H.Quỳnh P.Thảo Đ.Thi Q.Thuận M.Toàn N.Trâm N.Trân A.Tuấn P.Uyên T.Viên
 15. N.Ánh T.Ân T.Bình N.Châu Q.Cơ K.Đoan Q.Giang L.Hân D.Hùng Đ.Huy H.Huy A.Khoa H.Linh T.Lộc T.Nam P.Nam B.Ngân M.Nhật T.Nhi C.Nhung H.Quỳnh P.Thảo Đ.Thi Q.Thuận M.Toàn N.Trâm N.Trân A.Tuấn P.Uyên T.Viên
 16. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Bài 1: Tính 590 693 764 995 - - - - 470 152 751 85 ___ ___ ___ ___ 120 541 013 910
 17. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Bài 2: Đặt tính rồi tính 732 – 201 395 – 23
 18. N.Ánh T.Ân T.Bình N.Châu Q.Cơ K.Đoan Q.Giang L.Hân D.Hùng Đ.Huy H.Huy A.Khoa H.Linh T.Lộc T.Nam P.Nam B.Ngân M.Nhật T.Nhi C.Nhung H.Quỳnh P.Thảo Đ.Thi Q.Thuận M.Toàn N.Trâm N.Trân A.Tuấn P.Uyên T.Viên
 19. N.Ánh T.Ân T.Bình N.Châu Q.Cơ K.Đoan Q.Giang L.Hân D.Hùng Đ.Huy H.Huy A.Khoa H.Linh T.Lộc T.Nam P.Nam B.Ngân M.Nhật T.Nhi C.Nhung H.Quỳnh P.Thảo Đ.Thi Q.Thuận M.Toàn N.Trâm N.Trân A.Tuấn P.Uyên T.Viên
 20. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Bài 2: Đặt tính rồi tính 732 – 201 395 – 23 732 395 - - 201 23 ___ ___ 531 372
 21. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu) a. 500 – 200 = 300 b. 1000 – 200 = 800
 22. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu) 600 – 100 = 500 700 – 300 = 400 600 – 400 = 200 1000 – 400 = 600 900 – 300 = 600 800 – 500 = 300 1000 – 500 = 500
 23. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Bài 4: Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con? Tóm tắt: 183 con Vịt 121 con Gà ? con
 24. N.Ánh T.Ân T.Bình N.Châu Q.Cơ K.Đoan Q.Giang L.Hân D.Hùng Đ.Huy H.Huy A.Khoa H.Linh T.Lộc T.Nam P.Nam B.Ngân M.Nhật T.Nhi C.Nhung H.Quỳnh P.Thảo Đ.Thi Q.Thuận M.Toàn N.Trâm N.Trân A.Tuấn P.Uyên T.Viên
 25. N.Ánh T.Ân T.Bình N.Châu Q.Cơ K.Đoan Q.Giang L.Hân D.Hùng Đ.Huy H.Huy A.Khoa H.Linh T.Lộc T.Nam P.Nam B.Ngân M.Nhật T.Nhi C.Nhung H.Quỳnh P.Thảo Đ.Thi Q.Thuận M.Toàn N.Trâm N.Trân A.Tuấn P.Uyên T.Viên
 26. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Bài 4: Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con? Tóm tắt: 183 con Vịt 121 con Gà ? con Giải Đàn gà có số con là: 183 – 121 = 62 (con) Đáp số: 62 con
 27. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Củng cố: Chọn cách đặt tính và tính đúng cho phép tính sau: Đặt tính rồi tính: 875 – 75 = ? + Đặt tính: a. 875 b. 875 - - 75 75 ___ ___
 28. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Củng cố: Chọn cách tính đúng cho phép tính sau: 875 – 75 = ? 875 - 75 ___ + Kết quả: a/ 80 b/ 125 c/ 800
 29. Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Dặn dò: - Ôn lại cách trừ số có 3 chữ số. - Chiều làm bài 1 (dòng 1), bài 2 (cột 1, 3). - Chuẩn bị : Luyện tập - Nhận xét tiết học.