Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng điều khiển

ppt 11 trang phuongnguyen 23600
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng điều khiển", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_quan_tri_hoc_chuong_7_chuc_nang_dieu_khien.ppt

Nội dung text: Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng điều khiển

 1. CHƯƠNG 7 CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN
 2. VAI TRỊ CỦA LÃNH ĐẠO VÀ ĐỘNG VIÊN Giúp tổ chức đạt được mục tiêu trên cơ sở của lãnh đạo hiệu quả. Khơi dậy những nỗ lực của nhân viên để họ thực hiện cơng việc tốt hơn.
 3. LÃNH ĐẠO VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Lãnh đạo là làm cho cơng việc được hồn thành bởi người khác. Lãnh đạo là chỉ dẫn điều khiển, ra lệnh và đi trước. Lãnh đạo là tìm cách ảnh hưởng đến người khác để đạt được các mục tiêu của tổ chức.
 4. Các dạng phong cách lãnh đạo ⚫PCLĐ độc đốn ⚫PCLĐ dân chủ ⚫PCLĐ tự do
 5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Tùy thuộc vào đặc điểm của nhà quản trị (trình độ, năng lực, sự hiểu biết và tính cách của nhà quản trị) Tùy thuộc vào đặc điểm của nhân viên (trình độ, năng lực, sự hiểu biết về cơng việc và phẩm chất của nhân viên) Tùy thuộc vào đặc điểm cơng việc phải giải quyết (tính cấp bách, mực độ phức tạp, tầm quan trọng của cơng việc, )
 6. KHÁI NIỆM ĐỘNG VIÊN ❖Động viên là tạo ra sự nỗ lực hơn ở nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thoả mãn nhu cầu cá nhân ➢ Biết cách động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong thái độ và hành vi của con người,trên cơ sở đĩ các mục tiêu được thực hiện ➢ Muốn động viên được nhân viên , nhà quản trị phải tạo ra động lực thúc đẩy họ làm việc
 7. Lý thuyết của Maslow (5 nhu cầu) Tự thể hiện Tơn trọng Xã hội An tồn Sinh lý
 8. THUYẾT NHU CẦU CỦA MASLOW NHU CẦU TỰ NHU CẦU THỂ TỰ HIỆN NHU CẦU TRỌNG XÃ HỘI Phát triển cá NHU CẦU Thành đạt nhân. Tự tin Tự hồn thiện. NHU AN TỒN Được chấp nhận Được yêu thương Tự trọng CẦU Được cơng nhận SINH Được là thành HỌC Sự đảm bảo viên của tập thể. Thực phẩm Sự ổn định Tình bạn Khơng khí Hồ bình Nước Giấc ngủ
 9. Thuyết X, Y Thuyết X của McGregor là những giả định rằng con người khơng thích làm việc và cần phải được kiểm sốt và chỉ dẫn. Thuyết Y của McGregor là ý kiến cho rằng con người, trong điều kiện thích hợp sẽ yêu thích cơng việc, tìm kiếm trách nhiệm và tự kiểm sốt.
 10. THUYẾT 2 YẾU TỐ CỦA HERZBERG Các yếu tố duy trì Các yếu tố động viên (Liên quan đến quan hệ giữa các cá nhân và tổ (Liên quan đến tính chất công việc, nội chức, bối cảnh làm việc hoặc phạm vi công dung công việc & những tưởng thưởng ) việc ) ▪Phương pháp giám sát ▪Sự thử thách công việc ▪Hệ thống phân phối thu nhập ▪Các cơ hội thăng tiến ▪Quan hệ với đồng nghiệp ▪Ý nghĩa cũa các thành tựu ▪Điều kiện làm việc ▪Sự nhận dạng khi công việc được thực ▪Công việc ổn định hiện. ▪Chính sách của công ty ▪Ý nghiã của các trách nhiệm ▪Địa vị ▪Sự công nhận ▪Quan hệ giữa các cá nhân ▪Sự thành đạt Ảnh hưởng của yếu tố duy trì Ảnh hưởng của yếu tố động viên Khi đúng Khi sai Khi đúng Khi sai ▪Không có sự bất ▪Bất mãn ▪Thoả mãn ▪Không thoả mãn mãn ▪Hưng phấn trong ▪Không có sự bất ▪Không tạo ra sự ▪Ảnh hưởng tiêu cực quá trình làm việc mãn (Vẫn giữ được hưng phấn hơn. (chán nản, thờ ơ, .) (hăng hái hơn, có mức bình thường) trách nhiệm hơn)
 11. Thuyết mong đợi (kì vọng) ⚫Để động viên người lao động NQTcần làm cho họ mong đợi vào ▪ Khả năng thực hiện nhiệm vụ ▪ Giá trị phần thưởng được nhận thức ▪ Khả năng nhận được phần thưởng nếu hồn thành nhiệm vụ