Khóa luận Nâng cao hiệu quả dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao tại công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực (Phần 1)

pdf 22 trang phuongnguyen 250
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Nâng cao hiệu quả dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao tại công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực (Phần 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfkhoa_luan_nang_cao_hieu_qua_dich_vu_tuyen_dung_nhan_su_cap_c.pdf

Nội dung text: Khóa luận Nâng cao hiệu quả dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao tại công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực (Phần 1)

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA KINH TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO TẠI CÔNG TY TNHH CHIẾN LƯỢC NHÂN LỰC GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Hiền SVTH: Cao Thị Thanh Phƣợng MSSV: 13124083 LỚP: 131241B KHÓA: 2013 HỆ: Đại học chính quy SKL 0 0 4 9 0 1 Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06/2017
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM KHOA KINH TẾ  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO TẠI CÔNG TY TNHH CHIẾN LƢỢC NHÂN LỰC GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Hiền SVTH: Cao Thị Thanh Phƣợng MSSV: 13124083 LỚP: 131241B KHÓA: 2013 HỆ: Đại học chính quy Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2017 i
 3. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 Giảng viên hướng dẫn Th.S Phan Thị Thanh Hiền i
 4. NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHÓA LUẬN TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 ii
 5. LỜI CẢM ƠN Trước tiên, ơn em xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế đã tạo môi trường học tập, rèn luyện tích cực, dìu dắt em trong 4 năm học qua. Em xin cảm ơn các thầy, cô đã truyền dạy cho em những kiến thức chuyên ngành cũng như nhiều kỹ năng quan trọng khác. Đặc biệt, em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô Phan Thị Thanh Hiền đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực hiện bài khóa luận. Xin cảm ơn các Anh/Chị đang làm việc tại công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực đã tạo điều kiện cho em thực tập và hướng dẫn cho em nhiều kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự. Chân thành cảm ơn Anh Trần Vũ Minh Sang (Trưởng nhóm tuyển dụng) và Chị Nguyễn Thị Xuân My đã đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình thực tập. Nhân đây, em kính chúc Ban giám hiệu nhà trường và Ban chủ nhiệm Khoa sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa. Em cũng xin gửi tới các thầy, cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc các anh/chị trong công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực sức khỏe và công tác tốt. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên Cao Thị Thanh Phƣợng iii
 6. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT, TIẾNG ANH TNHH Trách nhiệm hữu hạn NSCC Nhân sự cấp cao WTO Worrld Trade Organnization AEC ASEAN Economic Community QA/QC Đảm bảo chất lượng/Quản lý chất lượng iv
 7. DANH SÁCH CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Danh sách bảng Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2014 - 2016 11 Bảng 3.1: Lưu lượng hồ sơ ứng viên giai đoạn 2014 - 2016 25 Bảng 3.2: Số vị trí tuyển dụng thành công cho khách hàng giai đoạn 2014 - 2016. 39 Bảng 3.3: Doanh thu dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao giai đoạn 2014 - 2016. 39 Bảng 3.4: Bảng đánh giá chất lượng dịch vụ của 40 vị trí được yêu cầu 41 Danh sách sơ đồ, biểu đồ Biểu đồ 1.1: Thị trường hoạt động của công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực 7 Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực 9 Sơ đồ 2.1: Quy trình tuyển dụng nhân sự 16 Sơ đồ 3.1: Quy trình dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao tại công ty. 28 Danh sách hình ảnh Hình 1.1: Logo công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực 4 Hình 3.1: Giao diện lưu trữ thông tin ứng viên 24 Hình 3.2: Giao diện trang tuyển dụng của công ty. 30 v
 8. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 2 5. Bố cục của đề tài 2 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CHIẾN LƢỢC NHÂN LỰC 4 1.1 Sơ lƣợc về công ty 4 1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 5 1.3 Lĩnh vực hoạt động 5 1.3.1 Tuyển dụng nhân sự cấp cao 5 1.3.2 Dịch vụ tư vấn 6 1.3.3 Dịch vụ đào tạo 7 1.3.4 Dịch vụ cung cấp người dẫn chương trình 7 1.4 Thị trƣờng hoạt động 7 1.5 Đối thủ cạnh tranh 8 1.6 Khách hàng của công ty 8 1.7 Cơ cấu tổ chức 9 1.7.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 9 1.7.2 Nhiệm vụ 10 1.8 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2014 - 2016 11 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 12 2.1. Một số khái niệm cơ bản 12 2.1.1 Nguồn nhân lực 12 2.1.2 Tuyển dụng 12 2.2 Yêu cầu và tầm quan trọng của công tác tuyển dụng 13 2.2.1 Yêu cầu đối với công tác tuyển dụng 13 2.2.2 Tầm quan trọng của công tác tuyển dụng 13 vi
 9. 2.3 Các nguồn tuyển dụng 14 2.3.1 Nguồn tuyển dụng bên trong doanh nghiệp 14 2.3.2 Nguồn tuyển dụng bên ngoài doanh nghiệp 15 2.4 Quy trình tuyển dụng nhân sự 16 2.4.1 Chuẩn bị tuyển dụng 17 2.4.2 Thông báo tuyển dụng 17 2.4.3 Thu nhận, nghiên cứu hồ sơ 17 2.4.4 Phỏng vấn sơ bộ 17 2.4.5 Kiểm tra, trắc nghiệm 18 2.4.6 Phỏng vấn lần hai 18 2.4.7 Xác minh điều tra 18 2.4.8 Thử việc 18 2.4.9 Ra quyết định tuyển dụng 18 2.5 Những nhân tố ảnh hƣởng đến quá trình tuyển dụng 19 2.5.1 Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp 19 2.5.2 Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 20 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO TẠI CÔNG TY TNHH CHIẾN LƢỢC NHÂN LỰC 22 3.1 Giới thiệu về dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao của công ty. 22 3.2 Thực trạng dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao tại công ty 23 3.2.1 Hình thành cơ sở dữ liệu ứng viên 23 3.2.2 Tìm kiếm khách hàng và đơn hàng 25 3.2.2.1 Xác định khách hàng tiềm năng 25 3.2.2.2 Tìm kiếm thông tin khách hàng và đơn hàng 26 3.2.2.3 Liên hệ và tư vấn tuyển dụng 26 3.2.2.4 Đàm phán về phí dịch vụ và các điều khoản hợp đồng 26 3.2.3 Quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao 28 3.2.3.1 Nhận mô tả công việc từ khách hàng 28 3.2.3.2 Nghiên cứu mô tả công việc và trao đổi về các yêu cầu của khách hàng 29 3.2.3.3 Lên phương án tìm nguồn 29 3.2.3.4 Đăng tin tuyển dụng 30 vii
 10. 3.2.3.5 Tìm kiếm ứng viên 31 3.2.3.6 Thu nhận và sàng lọc hồ sơ 31 3.2.3.7 Phỏng vấn và đánh giá ứng viên 32 3.2.3.8 Gửi hồ sơ ứng viên cho khách hàng 34 3.2.3.9 Theo dõi với khách hàng về những nhận xét ban đầu 35 3.2.3.10 Sắp xếp lịch phỏng vấn lần 1 35 3.2.3.11 Theo dõi khách hàng và ứng viên về kết quả phỏng vấn lần 1 35 3.2.3.12 Sắp xếp lịch phỏng vấn lần 2,3,4, (nếu có) 35 3.2.3.13 Theo dõi khách hàng và ứng viên đến khi khách hàng chọn được ứng viên phù hợp 36 3.2.3.14 Kiểm tra người tham khảo của ứng viên 36 3.2.3.15 Hỗ trợ khách hàng và ứng viên đàm phán lương 36 3.2.3.16 Ứng việc thử việc 36 3.2.3.17 Hoàn thành quy trình tuyển dụng 36 3.2.4 Thanh toán, bảo hành và chăm sóc khách hàng 37 3.2.4.1 Thanh toán hóa đơn phí dịch vụ 37 3.2.4.2 Dịch vụ bảo hành 37 3.2.4.3 Chăm sóc khách hàng 37 3.3 Đánh giá hiệu quả dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao của công ty 38 3.3.1 Về số lượng tuyển dụng nhân sự cấp cao của công ty 38 3.3.2 Đánh giá của khách hàng về chất lượng tuyển dụng nhân sự cấp cao của công ty 40 3.3.3 Đánh giá hiệu quả dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao tại công ty 42 3.4 Đánh giá ƣu điểm và hạn chế của thực trạng tuyển dụng nhân sự cấp cao tại công ty. 43 3.4.1 Ưu điểm 43 3.4.2 Hạn chế 45 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO TẠI CÔNG TY TNHH CHIẾN LƢỢC NHÂN LỰC. 47 4.1 Mục tiêu, định hƣớng phát triển của công ty 47 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao 47 viii
 11. 4.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, quản lý 47 4.2.2 Thiết lập chương trình đào tạo đội ngũ thực tâp sinh 48 4.2.3 Phát triển cơ sở dữ liệu ứng viên 49 4.2.4 Tăng tính hấp dẫn của thông tin tuyển dụng và xây dựng thương hiệu công ty. 50 4.2.5 Đánh giá hiệu quả tuyển dụng sau từng vị trí tuyển dụng cho khách hàng . 51 4.3 Kiến nghị 52 KẾT LUẬN 54 PHỤ LỤC 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 ix
 12. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự gia nhập tổ chức kinh tế thế giới WTO và cộng đồng kinh tế AEC đã tạo nhiều cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp Việt Nam đồng thời thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Việc này tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam. Tuy nhiên nó cũng đòi hỏi thị trường lao động phải phát triển linh hoạt, nguồn nhân lực phải đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng nhất là những người tài. Các doanh nghiệp không chỉ yêu cầu nguồn nhân lực về kỹ năng, trình độ chuyên môn mà còn đòi hỏi trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là phải có tố chất lãnh đạo để định hướng doanh nghiệp ngày càng phát triển trong môi trường đầy cạnh tranh và thách thức như hiện nay. Vậy “làm sao để tìm được người phù hợp?” là câu hỏi mà hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam lẫn nước ngoài đặt ra. Nắm bắt được sự khó khăn mà nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đang gặp phải, hàng loạt các công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao đã xuất hiện và hoạt động mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ trên các ngành và nhóm ngành kinh doanh trên thị trường. Với phong cách chuyên nghiệp và sự nhạy bén, các công ty này là những đơn vị đã góp phần tiếp nối thành công cho nhiều doanh nghiệp khác thông qua việc hỗ trợ họ tìm kiếm ra một đội ngũ nhân sự cấp cao thực sự mạnh, tiềm năng và gắn bó lâu dài. Nhận thấy được xu thế phát triển và sự thiết yếu của dịch vụ tuyển dụng NSCC trên thị trường hiện nay, công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực đã ra đời. Công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực đã và đang từng bước xây dựng thương hiệu và uy tín của mình trong giới tuyển dụng nhân sự cấp cao. Vậy, làm thế nào để định vị hình ảnh công ty trong các doanh nghiệp một cách hiệu quả? Và làm thế nào để tuyển dụng được ứng viên đạt chất lượng đem lại sự thành công cho công ty hơn nữa? Chính vì những lý do trên mà tác giả quyết định chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao tại công ty TNHH Chiến Lƣợc Nhân Lực” làm đề tài luận văn. Trang 1
 13. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2. Mục tiêu nghiên cứu Phân tích thực trạng dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao tại công ty, đánh giá hiệu quả tuyển dụng nhân sự cấp cao và khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ tuyển dụng NSCC tại công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: thực trạng dịch vụ tuyển dụng NSCC tại công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực. Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực + Về thời gian: đề tài nghiên cứu thực trạng dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao giai đoạn 2014 - 2016. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Để hoàn thành báo cáo này tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thống kê: tổng hợp và phân tích số liệu thống kê từ đơn vị thực tập. Phương pháp phỏng vấn: đặt câu hỏi, lấy ý kiến trực tiếp từ các trưởng nhóm tuyển dụng về thực trạng tuyển dụng tại đơn vị thực tập. Phương pháp khảo sát: lập phiếu khảo sát sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao của công ty và tiến hành khảo sát. 5. Bố cục của đề tài Bố cục đề tài được chia làm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực. Chương 2: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. Trang 2
 14. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chương 3: Thực trạng hoạt động dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao tại công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực. Chương 4: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao tại công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực. Trang 3
 15. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CHIẾN LƢỢC NHÂN LỰC 1.1 Sơ lƣợc về công ty Công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực là chuyên cung cấp các giải pháp nhân sự toàn diện cho các doanh nghiệp như các dịch vụ về: tuyển dụng, đào tạo, dịch vụ thuê ngoài nhân sự (outsourcing & staffing), tư vấn nhân sự, dịch vụ cung cấp người dẫn chương trình (Master of Ceremonies - MC); là cầu nối doanh nghiệp và sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm thêm, cơ hội thực tập và việc làm sau khi ra trường. Tiếng Việt: Công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực. Tiếng Anh: Human Resources Strategy Company Limited. Viết tắt: Công ty HR Strategy. Mã số doanh nghiệp: 0311215858 Địa chỉ: 8B, đường số 7, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.3722.8688 Website: www.hrstrategy.vn Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sen - Giám đốc. Logo: Hình 1.1: Logo công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực Trang 4
 16. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Slogan: “Xây dựng năng lực con người trước, lợi nhuận sẽ theo sau”.  Tầm nhìn “Trở thành một công ty dẫn đầu trong việc cung cấp dịch vụ nhân sự và là nơi tin cậy cho tất cả khách hàng giá trị”.  Sứ mệnh “Dịch vụ gia tăng lợi ích cho đối tác, ứng viên và người học”.  Giá trị cốt lõi “Đam mê, đoàn kết, học hỏi, chia sẻ”. 1.2 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực thành lập vào ngày 05/10/2011. Khi mới thành lập công ty có 3 thành viên nhưng đã dần dần tăng qua các năm và cho đến hiện tại thì số lượng chính thức đã là 11 thành viên (chưa bao gồm cộng tác viên trên cả nước). Đây là một con số rất nhỏ đối với một công ty sản xuất nhưng lại là một con số đáng kể với một công ty hoạt động trong ngành dịch vụ tuyển dụng NSCC. Trải qua hơn 5 năm thành lập, công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực đã đạt được nhiều thành tựu và đã tạo nên được tiếng vang trong lĩnh vực tuyển dụng NSCC. Công ty đã tạo được niềm tin cho khách hàng, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn, có vốn đầu tư nước ngoài với việc tuyển dụng các vị trí cấp cao như: General Manager, Production Manager, CEO, Event Director, Marketing Manager, Chief Designer, Plant Manager, Sales Director, Chief Cook, 1.3 Lĩnh vực hoạt động 1.3.1 Tuyển dụng nhân sự cấp cao Công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực chuyên cung cấp dịch vụ tuyển dụng NSCC trong 12 lĩnh vực là: Trang 5
 17. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Lĩnh vực Truyền thông bao gồm: truyền thông báo chí, truyền thông quảng cáo, truyền hình. Lĩnh vực Sản xuất gồm: sản xuất sản phẩm (sản xuất, QA/QC, nghiên cứu sản phẩm, ), hoạt động nhà máy (dây chuyền sản xuất của nhà máy, kỹ thuật nhà máy, ), dự án (dự án xử lý chất thải, dự án thay thế dây chuyền sản xuất, ). Lĩnh vực Bán hàng gồm: thương mại, kỹ thuật và hàng tiêu dùng nhanh. Lĩnh vực Logistic gồm: thu mua, xuất nhập khẩu, kế hoạch, kho bãi. Lĩnh vực May mặc gồm: vải, quần áo, giày dép và thời trang các loại. Lĩnh vực Công nghệ thông tin gồm: phần mềm, phần cứng, internet. Lĩnh vực Y tế gồm: dược phẩm, bệnh viện và thiết bị y tế. Lĩnh vực tài chính gồm: ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm và chứng khoán. Lĩnh vực Nhân sự. Lĩnh vực Hospitality: nhà hàng, khách sạn, du lịch. Lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi. Lĩnh vực Xây dựng: xây dựng cầu đường dân dụng, vật liệu xây dựng, bất động sản, dầu khí. 1.3.2 Dịch vụ tƣ vấn  Dịch vụ tư vấn nhân lực Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp. Quản trị chiến lược và kiểm soát hoạt động theo phiếu điểm cân bằng (BSC). Đánh giá hoạt động doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống lương phúc lợi theo Milkovich and Newman. Thiết kế hệ thống đánh giá năng lực. Xây dựng và thiết lập mô tả công việc. Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích theo KPIs. Xây dựng các qui trình biểu mẫu nhân sự theo yêu cầu. Trang 6
 18. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Xây dựng thang bảng lương.  Dịch vụ báo cáo nhân sự Ký hợp đồng và thực hiện việc tính lương. Báo cáo Tăng - Giảm - Chốt sổ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế. Báo cáo Thuế thu nhập cá nhân. 1.3.3 Dịch vụ đào tạo Công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực mở ra nhiều khóa đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh phổ thông trung học và học sinh sinh viên nhằm nâng cao khả năng tư duy sáng tạo, giúp học sinh, sinh viên xác định được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân từ đó xây dựng mục tiêu phát triển đúng đắn. Ngoài ra công ty còn có dịch vụ đào tạo cộng đồng với mục đích nâng cao kỹ năng, hiểu trong mọi tình huống cho những người đã và đang đi làm phát triển sự nghiệp tốt hơn. 1.3.4 Dịch vụ cung cấp ngƣời dẫn chƣơng trình Chuyên cung cấp người dẫn chương trình chuyên nghiệp cho các chương trình tiếng Việt, Anh, Trung, Nhật, Hàn, Thái, dẫn chương trình cho hội nghị, hội thảo, các sự kiện, các hoạt náo viên cho doanh nghiệp. 1.4 Thị trƣờng hoạt động Công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực hoạt động trên phạm vi cả nước nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, và các tỉnh Đông Nam Bộ. Ngoài ra công ty còn mở rộng thị trường hoạt động ra nước ngoài. Biểu đồ 1.1: Thị trường hoạt động của công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực (Nguồn: www.hrstrategy.com/admin) Trang 7
 19. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1.5 Đối thủ cạnh tranh Theo ông Vũ Tuấn Anh, Giám đốc VIM cho biết: ở Việt Nam, có đến 300 công ty với hàng ngàn lao động hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng NSCC cả Việt Nam lẫn nước ngoài điển hình như: Vietnamwork, Navigos Search, Careerbuilder, NIC, HR2B, Talentnet, Harvey Nash. Đồng thời trên thị trường hiện nay còn xuất hiện nhiều trang web tuyển dung tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho ứng viên: http:/joravn.com, 1.6 Khách hàng của công ty Nhóm khách hàng trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG): Ajinomoto Vietnam, Vietnam Brewery Limited, Unilever, Pepsico, JTI, Calofic, Kinh Do Food, Allied Domecq Spirits & Wine, JTI Vietnam, Trung Nguyen, Masan, Nhóm khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm: Prudential, Manulife, Korea Life, Bảo Minh, Bảo Việt, Dai I Chi Viet Nam, Nhóm khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng: Dong A Bank, BIDV Bank, Lien Viet Bank, VCB, SacomBank, Nhóm khách hàng trong lĩnh vực du lịch nhà hàng và khách sạn: Sai Gon Tourist, Equatorial Hotel, KFC Viet Nam, Kim Đô, Văn Lang, Hoan My Tourism, Bach Dang Parish, Nhóm khách hàng trong lĩnh vực dược: Zuellig Pharma, Sanofi, Aventis Pasteur, Fournier, AstraZeneca, Ancon, Xuan Trang Pharma, Dược Phẩm Bến Tre, Nhóm khách hàng trong lĩnh vực viễn thông: Beeline, Viettel, Mobifone, VDC, Vinaphone, S-fone, Nhóm khách hàng công ty huấn luyện, đào tạo: Spectra, Dale Carnegie, L&A, Space, Salt, NLP Việt Nam, IEM, AIT, MTC, SHTP (Khu Công nghệ cao Quận 9), Trang 8
 20. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành khác: Intel, Jabil, Alexander, Hoa Sen Group, Khatoco, TM & SX Vinh Sơn, BP, Shell, TNT, Euro Window, Map Pacific, Sony Ericsson, Bayer Crop Science, JPVC, BHP Steel, Toan My, 1.7 Cơ cấu tổ chức 1.7.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ms. Dung Huynh Bất động sản/Xây dựng/ Dầu khí Trƣởng nhóm tuyển Mr. Toan Luong dụng - Ms. Sa Le Truyền thông/ Tài chính/Kế toán/Đầu Marketing tư/ Pháp lý Mr. Viet Nguyen Y tế/Dược Trƣởng nhóm tuyển Mr. Nho Nguyen dụng - Ms. Sang Sản xuất Giám đốc Nguyen Logistic/Chuỗi cung Ms. Sen Nguyen Mr. Tung ứng/Thức ăn chăn Công nghệ thông tin nuôi/Ngoại ngữ (tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Hàn) Ms. My Nguyen Dệt may/Gỗ/Da Trƣởng nhóm tuyển giày dụng Mr. Sang Tran Bán hàng/Hàng tiêu dùng/Nhân sự Ms. Uyen Nguyen Giáo dục/Đào tạo/Nhà hàng, khoách sạn, du lịch/Nghiên cứu thị trường Sơ đồ1.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực (Nguồn:www.hrstrategy/admin) Trang 9
 21. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1.7.2 Nhiệm vụ  Giám đốc – Bà Nguyễn Thị Sen, là người đại diện pháp luật và là người ban hành các quy định, chính sách của Công ty, quản lý chung các nhân viên.  Nhóm tuyển dụng: Các chuyên viên tuyển dụng chia làm 3 nhóm làm việc độc lập dưới sự quản lý của các trưởng nhóm. Mỗi chuyên viên tuyển dụng của từng nhóm sẽ chịu trách nhiệm một vài nhóm ngành nhất định và chỉ đào sâu tìm kiếm ứng viên thuộc các chuyên môn chính của họ. Các chuyên viên tuyển dụng thực hiện những công việc sau: Gọi điện thoại làm quen với khách hàng, và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Chịu trách nhiệm các hoạt động tuyển dụng - đào tạo. Tìm kiếm thông tin tuyển dụng, đơn đặt hàng từ khách hàng, kí hợp đồng và nhận bản mô tả công việc. Đăng tin tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên phù hợp cho từng vị trí. Trao đổi với khách hàng để lựa chọn ứng viên phù hợp. Thực hiện truyền thông, marketing hình ảnh của công ty đến với mọi người thông qua zalo, facebook, linkedin, Biên soạn câu chuyện cuối tuần hàng tuần gửi cho khách hàng. Tư vấn tuyển dụng cho những công ty khác. Trang 10
 22. S K L 0 0 2 1 5 4