Hướng dẫn sử dụng phần mềm dẫn đường Vietmap SPS S17

pdf 48 trang phuongnguyen 1610
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Hướng dẫn sử dụng phần mềm dẫn đường Vietmap SPS S17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfhuong_dan_su_dung_phan_mem_dan_duong_vietmap_sps_s17.pdf

Nội dung text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm dẫn đường Vietmap SPS S17

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17 WWW.VIETMAP.VN
 2. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] MỤC LỤC 1. Cài đặt 2 2. Cấu hình kết nối GPS trên điện thoại 4 3. Khởi động 6 4. Đăng ký sử dụng 7 5. Menu chính và cấu hình 9 5.1. Menu chính 9 5.2. Cấu hình GPS 10 5.3. Cấu hình hệ thống 11 6. Màn hình dẫn đường 14 7. Tìm điểm đến 16 7.1. Tìm địa chỉ 17 7.2. Tìm điểm trong danh bạ 20 7.3. Tìm điểm trong danh bạ đã phân loại 23 7.4. Dữ liệu cá nhân 24 7.5. Nhà 33 7.6. Văn phòng 38 7.7. Các điểm đã đi qua 39 8. Xem bản đồ 41 9. Lộ trình 43 9.1. Xem lộ trình 43 9.2. Tránh đường tắc 44 10. Xem thông số GPS và lưu lộ trình 46 11. Cập nhật dữ liệu bản đồ 47 WWW.VIETMAP.VN Trang 1
 3. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 1. Cài đặt ‐ Copy thư mục VietMap và file VietMap_S17_signed.sis vào thẻ nhớ (Memory Card) hoặc bộ nhớ trong (My Storage). ‐ Dùng chương trình Quản lý tập tin (File Manager) trong điện thoại (Menu Æ Văn Phòng Æ Q.lý tập tin), chọn file VietMap_S17_signed.sis vừa copy vào để cài đặt. 1. Chọn “Sắp xếp”. 2. Chọn “”Quản lý file”. WWW.VIETMAP.VN Trang 2
 4. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 3. Chọn file VietMap_S17_S60_xxx.sis 4. Chọn “Có” để tiếp tục. sau đó chọn “Mở” từ menu “Lựa chọn” để cài đặt. 5. Chọn “Tiếp tục”. 6. Cài đặt VietMap vào bộ nhớ máy (Phone Memory). WWW.VIETMAP.VN Trang 3
 5. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 7. Chọn “Tiếp tục”. 8. Chờ cài đặt. 9. Cài đặt hoàn tất. 2. Cấu hình kết nối GPS trên điện thoại Trước khi sử dụng VietMap, bạn phải cài đặt kết nối GPS trên điện thoại theo các bước sau: WWW.VIETMAP.VN Trang 4
 6. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 1. Chọn “Cài đặt”. 2. Chọn “Chung”. 3. Chọn “Định vị”. 4. Chọn “Cách định vị”. WWW.VIETMAP.VN Trang 5
 7. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 5. Đánh dấu chọn “Integrated GPS” và “Mạng cơ sở”. Nếu máy của bạn không có tích hợp GPS, chọn “Bluetooth GPS” để sử dụng GPS ngoài. 3. Khởi động 1. Chọn “Lắp đặt”. 2. Chọn “VIETMAP”. WWW.VIETMAP.VN Trang 6
 8. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 3. Màn hình khởi tạo dữ liệu cho lần sử 4. Menu chính. dụng đầu tiên. 4. Đăng ký sử dụng Chương trình cho phép bạn dùng thử 3 ngày. Để có thể sử dụng sau thời gian dùng thử, bạn phải đăng ký quyền sử dụng trên website www.vietmap.vn 1. Chọn “Tùy chọn”. 2. Chọn “Kích hoạt chương trình”. WWW.VIETMAP.VN Trang 7
 9. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 3. Chọn “Chấp nhận”. 4. Ghi lại số IMEI từ màn hình này. 5. Dùng mã xác thực kèm theo CD sản phẩm cùng với số IMEI ở bước 4 để đăng ký quyền sử dụng tại website www.vietmap.vn .Ghi lại mã đăng ký nhận được từ website để nhập vào màn hình đăng ký ở bước 6. WWW.VIETMAP.VN Trang 8
 10. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 6. Nhập mã đăng ký nhận được từ website www.vietmap.vn vào ô này. 5. Menu chính và cấu hình 5.1. Menu chính Tìm điểm đến Xem lộ trình tìm được và tùy chọn cách tìm đường Xem và tìm thông tin trên bản đồ Hiển thị trạng thái GPS Menu cấu hình và Chuyển sang màn thông tin hình dẫn đường WWW.VIETMAP.VN Trang 9
 11. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 5.2. Cấu hình GPS 1. Chọn “Tùy chọn”. 2. Chọn “Cấu hình GPS”. 3. Chọn bật hoặc tắt GPS. 4. Lựa chọn cường độ tín hiệu GPS thích hợp. WWW.VIETMAP.VN Trang 10
 12. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 5. Nên chọn mức 3 (tín hiệu trung bình). 5.3. Cấu hình hệ thống Cấu hình hệ thống cho phép bạn lựa chọn thông tin, màu sắc hiển thị trên bản đồ, ngôn ngữ giọng nói dẫn đường, tùy chọn mờ màn hình dẫn đường 1. Chọn “Tùy chọn”. 2. Chọn “Cấu hình hệ thống”. WWW.VIETMAP.VN Trang 11
 13. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 3. Các lựa chọn cấu hình: 4. Các lựa chọn cấu hình (tt): - Tên địa điểm: hiển thị hoặc ẩn tên địa - Tỷ lệ bản đồ: Chọn tỷ lệ tự động để điểm trên bản đồ. chương trình tự động thay đổi tỷ lệ bản - Tên đường: hiển thị hoặc ẩn tên đồ ở màn hình dẫn đường theo tốc độ di đường trên bản đồ. chuyển (phóng to khi giảm tốc độ, thu - Chế độ ngày/đêm: màu sắc thể hiện nhỏ khi tăng tốc độ). Nếu chọn tỷ lệ cố bản đồ theo chế độ ban ngày, ban đêm định, tỷ lệ bản đồ sẽ được chọn bởi người hoặc tự động chuyển tương ứng theo sử dụng bằng phím phóng to (*)/thu nhỏ thời gian. (#) trên màn hình dẫn đường. - Bản đồ 2D: Nếu chọn “Xoay bản đồ”, - Thông tin giao điểm: hiển thị hoặc ẩn mũi tên vị trí GPS luôn hướng lên trên, thông tin giao điểm trong màn hình dẫn bản đồ tự động xoay phù hợp với hướng đường. di chuyển của bạn. Nếu chọn “Không - Âm lượng: điều chỉnh âm lượng giọng xoay bản đồ”, bản đồ trong màn hình nói hướng dẫn lộ trình. dẫn đường luôn đặt hướng Bắc lên trên, - Giọng nói: chọn hướng dẫn lộ trình bằng hướng Nam xuống dưới; mũi tên thể giọng nói tiếng Việt/Anh/Hoa. hiện vị trí GPS hiện tại sẽ xoay theo hướng di chuyển. WWW.VIETMAP.VN Trang 12
 14. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 5. Các lựa chọn cấu hình (tt): - Mờ màn hình dẫn đường: bật chế độ mờ màn hình dẫn đường để tiết kiệm pin khi đang di chuyển. - Đường dẫn file ảnh: chọn đường dẫn file ảnh để sử dụng trong chức năng tìm điểm đến theo ảnh. - Tòa nhà 3D: hiển thị hoặc ẩn hình ảnh 3D các tòa nhà trong bản đồ. WWW.VIETMAP.VN Trang 13
 15. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 6. Màn hình dẫn đường 1. Chọn “Dẫn đường”. 2. Màn hình dẫn đường: 1: Tên đường tiếp theo trong lộ trình. 2: Hướng rẽ và khoảng cách đến điểm rẽ tiếp theo trong lộ trình. 3: Vị trí GPS hiện tại. 4: Hướng đang di chuyển. 5: Mức sóng GPS hiện tại (Các trạng thái GPS: Đã giao tiếp được với thiết bị thu GPS và đang dò tín hiệu GPS, Đã bắt được tín hiệu GPS, Chưa giao tiếp được với thiết bị thu GPS). 6: Tên đường, quận/huyện, tỉnh thành của vị trí GPS hiện tại. 7: Vận tốc đang di chuyển. Các chế độ xem màn hình dẫn đường: WWW.VIETMAP.VN Trang 14
 16. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 1. 3D 2. 2D Các phím tắt trong màn hình dẫn đường: ‐ Phím chọn trái: chuyển chế độ 2D/3D trong màn hình dẫn đường. ‐ Phím chọn phải: trở về menu chính. ‐ Phím 1: Tìm nhanh lộ trình về nhà (phải đặt vị trí nhà trước, xem cách đặt vị trí nhà ở các mục sau). ‐ Phím 2: Tìm nhanh lộ trình về văn phòng (phải đặt vị trí văn phòng trước, xem cách đặt vị trí văn phòng ở các mục sau). ‐ Phím 3: Chuyển nhanh đến danh mục dữ liệu cá nhân. ‐ Phím 4: Chuyển nhanh đến màn hình tìm địa chỉ. ‐ Phím 5: Chuyển nhanh đến màn hình tìm địa điểm trong danh bạ. ‐ Phím 6: Chuyển nhanh đến danh bạ các bãi đậu xe gần nhất. ‐ Phím 7: Xóa lộ trình hiện tại. ‐ Phím 8: Xem chi tiết lộ trình hiện tại. ‐ Phím 9: Chuyển nhanh đến màn hình xem bản đồ. ‐ Phím 0: Chuyển nhanh đến màn hình xem GPS. ‐ Phím *: Phóng to bản đồ dẫn đường. ‐ Phím #: Thu nhỏ bản đồ dẫn đường. WWW.VIETMAP.VN Trang 15
 17. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 7. Tìm điểm đến Bạn có thể xác định địa điểm cần đến để xác lập lộ trình dẫn đường theo nhiều cách: tìm theo địa chỉ, các điểm dữ liệu cá nhân hoặc các điểm có sẵn trong danh bạ (nhà hàng, khách sạn, trạm xăng, cơ quan nhà nước, ngân hàng ), tìm theo ảnh có tọa độ GPS. 1. Chọn “Điểm đến” trong menu chính. 2. Menu “Điểm đến” - Nhà: Tìm nhanh lộ trình về nhà (phải xác lập vị trí nhà trước). - Văn phòng: Tìm nhanh lộ trình về văn phòng (phải xác lập vị trí văn phòng trước). - Mới đây: Tìm nhanh lộ trình đến các điểm đã đi qua. - Dữ liệu cá nhân: Chọn điểm dữ liệu các nhân làm điểm đến. - Địa chỉ: Tìm điểm đến theo tên đường. - Địa điểm: Tìm điểm đến trong danh bạ tất cả các địa điểm có trong bản đồ. - Loại địa điểm: Tìm điểm đến trong danh bạ phân theo loại các địa điểm có trong bản đồ (Trạm xăng, Bãi đậu xe, Nhà hàng, Khách sạn, Mua sắm, Cơ quan nhà nước, Trường học, Giao thông, Ngân hàng/ATM, Bệnh viện, Du lịch). - Ảnh: Tìm điểm đến các ảnh đã chụp có kèm tọa độ GPS (GeoTag-Photo). WWW.VIETMAP.VN Trang 16
 18. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 7.1. Tìm địa chỉ 1. Chọn “Điểm đến” trong menu chính. 2. Chọn “Địa chỉ”. 3. Nhập từ khóa tên đường cần tìm. 4. Chọn “Đồng ý”. WWW.VIETMAP.VN Trang 17
 19. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 5. Danh sách các đường có chứa từ khóa 6. Chọn “Tùy chọn” Æ “Khu vực” để giới hạn lại kết trên toàn quốc. quả tìm được. 7. Chọn Tỉnh/Thành phố. 8. Chọn Quận/Huyện. WWW.VIETMAP.VN Trang 18
 20. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 9. Chọn đường cần tìm trong danh sách 10. Chọn “Đặt điểm lộ trình”. kết quả tìm được sau đó chọn “Tùy chọn”. 11. Chọn “Điểm đến” để tìm lộ trình đến đường đã chọn. Nếu đã bắt được tín hiệu GPS thì đây là lộ trình từ vị trí hiện tại của bạn đến điểm đã chọn. Nếu chưa bắt được tín hiệu GPS thì bạn phải xác định “Điểm khởi hành” tương tự như các cách xác định điểm đến. WWW.VIETMAP.VN Trang 19
 21. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 7.2. Tìm điểm trong danh bạ Dữ liệu bản đồ có danh bạ các địa điểm đã được thu thập sẵn bao gồm nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, ATM, trạm xăng, trường học, bệnh viện, điểm du lịch, chợ, siêu thị Danh bạ này được cập nhật cùng với dữ liệu giao thông trong các đợt cập nhật dữ liệu bản đồ trung bình mỗi 02 tháng. Bạn có thể chọn một điểm trong danh bạ này làm điểm đến. 1. Chọn “Điểm đến” trong menu chính. 2. Chọn “Địa điểm”. 3. Nhập từ khóa tên điểm cần tìm sau đó 4. Danh sách các điểm có chứa từ khóa trên toàn chọn “Đồng ý”. quốc có trong danh bạ. Nếu đã bắt được tín hiệu GPS thì chương trình sẽ tự động sắp xếp các điểm tìm được tăng dần theo khoảng cách đến vị trí hiện WWW.VIETMAP.VN Trang 20
 22. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] tại của bạn. Biểu tượng bên cạnh tên địa điểm nghĩa là điểm này có thông tin số điện thoại và bạn có thể gọi trực tiếp từ menu “Tùy chọn”. 5. Chọn “Tùy chọn” Æ “Khu vực” để giới 6. Chọn Tỉnh/Thành phố. hạn lại kết quả tìm được. 7. Chọn Quận/Huyện. 8. Chọn địa điểm cần tìm trong danh sách kết quả tìm được sau đó chọn “Tùy chọn”. WWW.VIETMAP.VN Trang 21
 23. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 9. Chọn “Đặt điểm lộ trình”. 10. Chọn “Điểm đến” để tìm lộ trình đến điểm đã chọn. Nếu đã bắt được tín hiệu GPS thì đây là lộ trình từ vị trí hiện tại của bạn đến điểm đã chọn. Nếu chưa bắt được tín hiệu GPS thì bạn phải xác định “Điểm khởi hành” tương tự như các cách xác định điểm đến. ‐ Bảng viết tắt trong danh bạ: Viết tắt Diễn giải NgH Ngân hàng NS Nhà sách BX Bến xe NT Nhà thờ CLB Câu lạc bộ NVH Nhà văn hóa UBND Ủy ban nhân dân ĐH Đại học CĐ Cao đẳng Cty Công ty TAND Tòa án nhân dân TAQS Tòa án quân sự ĐSQ Đại sứ quán LSQ Lãnh sự quán BV Bệnh viện TT Y Tế Trung tâm Y Tế KS Khách sạn KCN Khu công nghiệp CA Công an BĐ Bưu điện NH Nhà hàng SVĐ Sân vận động WWW.VIETMAP.VN Trang 22
 24. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] TT TDTT Trung tâm thể dục thể thao ST Siêu thị 7.3. Tìm điểm trong danh bạ đã phân loại 1. Chọn “Điểm đến trong menu chính”. 2. Chọn “Loại địa điểm”. 3. Chọn một loại trong danh sách các loại địa điểm. Sau đó nhập từ khóa cần tìm tương tự như mục “Tìm địa điểm”. WWW.VIETMAP.VN Trang 23
 25. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 7.4. Dữ liệu cá nhân Dữ liệu cá nhân là các địa điểm của riêng bạn hoặc các địa điểm không có sẵn trong danh bạ các địa điểm trong bản đồ như: nhà bạn bè, nhà người thân, một địa điểm liên hệ công việc, một quán ăn đặc sản Việc lưu lại các điểm dữ liệu cá nhân này cho phép bạn tìm lộ trình đến lại các điểm này một cách nhanh chóng, không mất nhiều thời gian để xác định vị trí. - Thêm điểm dữ liệu cá nhân: Bạn có thể thêm một điểm dữ liệu cá nhân từ một con đường tìm được, từ một địa điểm tìm được hoặc từ một vị trí bất kỳ chọn trên bản đồ. Thêm điểm dữ liệu cá nhân từ điểm mới đây 1. Chọn một điểm trong danh sách các 2. Chọn “Công cụ” Æ “Thêm dữ liệu cá nhân”. điểm mới đây sau đó chọn “Tùy chọn”. Thêm điểm dữ liệu cá nhân từ địa chỉ WWW.VIETMAP.VN Trang 24
 26. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 1. Chọn một đường trong danh sách các 2. Chọn “Đặt làm” Æ “Dữ liệu cá nhân”. Vị trí giữa địa chỉ tìm được sau đó chọn “Tùy đoạn đường đã chọn được đặt làm vị trí nhà. chọn”. Thêm điểm dữ liệu cá nhân từ địa điểm có sẵn trong danh bạ 1. Chọn một điểm trong danh sách các 2. Chọn “Đặt làm” Æ “Dữ liệu cá nhân”. địa điểm tìm được sau đó chọn “Tùy chọn”. Thêm điểm dữ liệu cá nhân trên bản đồ 1. Chuyển sang màn hình xem bản đồ. 2. Chọn “Đặt làm” Æ “Dữ liệu cá nhân”. Vị trí trung Di chuyển vị trí muốn thêm vào dữ liệu tâm màn hình xem bản đồ sẽ được đặt làm dữ liệu cá nhân về trung tâm sau đó chọn “Tùy cá nhân. WWW.VIETMAP.VN Trang 25
 27. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] chọn”. 3. Nhập thông tin cho điểm dữ liệu cá nhân sau đó chọn “Hoàn tất”. Thêm vị trí hiện tại vào dữ liệu cá nhân 1. Ở màn hình dẫn đường đã được định 2. Chọn “Tùy chọn”. vị (đã bắt được sóng GPS), nhấn phím 9 trên điện thoại để chuyển nhanh đến màn hình xem bản đồ. WWW.VIETMAP.VN Trang 26
 28. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 3. Chọn “Vị trí GPS mới nhất” để chuyển 4. Sau đó chọn “Tùy chọn” Æ “Đặt làm” Æ “Dữ liệu về vị trí hiện tại. cá nhân” từ menu để thêm vị trí hiện tại vào dữ liệu cá nhân. 5. Nhập thông tin cho điểm dữ liệu cá nhân sau đó chọn “Hoàn tất”. Thêm điểm dữ liệu cá nhân bằng tọa độ LONG/LAT WWW.VIETMAP.VN Trang 27
 29. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 1. Chuyển sang màn hình xem bản đồ. 2. Chọn “Tùy chọn” Æ “Nhập tọa độ” từ menu. 3. Nhập tọa độ LONG/LAT của điểm cần 4. Chọn “Tùy chọn” Æ “Đặt làm” Æ “Nhà” từ menu thêm, sau đó chọn “Đồng ý” để chuyển để đặt vị trí tọa độ đã nhập làm nhà. màn hình bản đồ về vị trí này. - Tìm lộ trình đến điểm dữ liệu cá nhân: WWW.VIETMAP.VN Trang 28
 30. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 1. Chọn “Dữ liệu cá nhân”. 2. Chọn một điểm trong danh sách các điểm dữ liệu cá nhân sau đó chọn “Tùy chọn”. 3. Chọn “Đặt điểm lộ trình”. 4. Chọn “Điểm đến” để tìm lộ trình đến điểm đã chọn. Nếu đã bắt được tín hiệu GPS thì đây là lộ trình từ vị trí hiện tại của bạn đến điểm đã chọn. Nếu chưa bắt được tín hiệu GPS thì bạn phải xác định “Điểm khởi hành” tương tự như các cách xác định điểm đến. WWW.VIETMAP.VN Trang 29
 31. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 5. Lộ trình đến điểm vừa chọn. - Xóa điểm dữ liệu cá nhân: 1. Chọn “Dữ liệu cá nhân”. 2. Chọn điểm dữ liệu cá nhân cần xóa sau đó chọn “Tùy chọn”. WWW.VIETMAP.VN Trang 30
 32. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 3. Chọn “Công cụ”. 4. Chọn “Xóa” để xóa điểm đang chọn. 5. Chọn “Có” để xác nhận. - Chỉnh sửa điểm dữ liệu cá nhân: WWW.VIETMAP.VN Trang 31
 33. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 1. Chọn “Dữ liệu cá nhân”. 2. Chọn điểm dữ liệu cá nhân cần chỉnh sửa sau đó chọn “Tùy chọn”. 3. Chọn “Công cụ”. 4. Chọn “Chỉnh sửa” để sửa thông tin điểm đang chọn. WWW.VIETMAP.VN Trang 32
 34. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 5. Chỉnh sửa các thông tin cần thiết sau đó chọn “Hoàn tất” để lưu. 7.5. Nhà - Tìm lộ trình về nhà: Tìm lộ trình từ vị trí GPS (vị trí hiện tại của bạn) về Nhà. 1. Chọn “Điểm đến”. 2. Chọn “Nhà” để tìm lộ trình về nhà. Nếu đã bắt được tín hiệu GPS thì đây là lộ trình từ vị trí hiện tại của bạn đến Nhà. Nếu chưa bắt được tín hiệu GPS thì bạn phải xác định “Điểm khởi hành” tương tự như các cách xác định điểm đến. WWW.VIETMAP.VN Trang 33
 35. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 3. Lộ trình về nhà. - Xác lập vị trí nhà: Bạn có thể xác lập vị trí nhà từ một điểm dữ liệu cá nhân, từ một con đường tìm được, từ một địa điểm tìm được hoặc từ một vị trí bất kỳ chọn trên bản đồ. Chỉ thực hiện bước này khi vị trí nhà chưa xác định hoặc muốn thay đổi vị trí nhà. Xác lập vị trí nhà từ điểm dữ liệu cá nhân 1. Chọn một điểm trong danh sách các 2. Chọn “Công cụ” Æ “Đặt làm nhà”. điểm dữ liệu cá nhân sau đó chọn “Tùy chọn”. WWW.VIETMAP.VN Trang 34
 36. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] Xác lập vị trí nhà từ địa chỉ 1. Chọn một đường trong danh sách các 2. Chọn “Đặt làm” Æ “Nhà”. Vị trí giữa đoạn đường địa chỉ tìm được sau đó chọn “Tùy đã chọn được đặt làm vị trí nhà. chọn”. Xác lập vị trí nhà từ địa điểm có sẵn trong danh bạ 1. Chọn một điểm trong danh sách các 2. Chọn “Đặt làm” Æ “Nhà”. địa điểm tìm được sau đó chọn “Tùy chọn”. Xác lập vị trí nhà trên bản đồ WWW.VIETMAP.VN Trang 35
 37. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 1. Chuyển sang màn hình xem bản đồ. 2. Chọn “Đặt làm” Æ “Nhà”. Vị trí trung tâm màn Di chuyển vị trí muốn đặt làm nhà về hình xem bản đồ sẽ được đặt làm vị trí nhà. trung tâm sau đó chọn “Tùy chọn”. Xác lập vị trí hiện tại làm vị trí nhà 1. Ở màn hình dẫn đường đã được định 2. Chọn “Tùy chọn”. vị (đã bắt được sóng GPS), nhấn phím 9 trên điện thoại để chuyển nhanh đến màn hình xem bản đồ. WWW.VIETMAP.VN Trang 36
 38. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 3. Chọn “Vị trí GPS mới nhất” để chuyển 4. Sau đó chọn “Tùy chọn” Æ “Đặt làm” Æ “Nhà” về vị trí hiện tại. từ menu để đặt vị trí hiện tại làm nhà. Xác lập vị trí nhà bằng tọa độ LONG/LAT 1. Chuyển sang màn hình xem bản đồ. 2. Chọn “Tùy chọn” Æ “Nhập tọa độ” từ menu. WWW.VIETMAP.VN Trang 37
 39. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 3. Nhập tọa độ LONG/LAT của Nhà sau 4. Chọn “Tùy chọn” Æ “Đặt làm” Æ “Nhà” từ menu đó chọn “Đồng ý” để chuyển màn hình để đặt vị trí tọa độ đã nhập làm nhà. bản đồ về vị trí này. 7.6. Văn phòng - Tìm lộ trình về văn phòng: Tìm lộ trình từ vị trí GPS (vị trí hiện tại của bạn) về Văn phòng. 1. Chọn “Điểm đến”. 2. Chọn “Văn phòng” để tìm lộ trình về Văn phòng. Nếu đã bắt được tín hiệu GPS thì đây là lộ trình từ vị trí hiện tại của bạn đến Văn phòng. Nếu chưa bắt được tín hiệu GPS thì bạn phải xác định “Điểm khởi hành” tương tự như các cách xác định điểm WWW.VIETMAP.VN Trang 38
 40. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] đến. 3. Lộ trình về Văn phòng. - Xác lập vị trí văn phòng: Tương tự như vị trí nhà. 7.7. Các điểm đã đi qua - Tìm lộ trình đến các điểm đã đi qua: 1. Chọn “Mới đây”. 2. Chọn một điểm trong danh sách các điểm mới đây sau đó chọn “Tùy chọn”. WWW.VIETMAP.VN Trang 39
 41. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 3. Chọn “Đặt điểm lộ trình”. 4. Chọn “Điểm đến” để tìm lộ trình đến điểm đã chọn. Nếu đã bắt được tín hiệu GPS thì đây là lộ trình từ vị trí hiện tại của bạn đến điểm đã chọn. Nếu chưa bắt được tín hiệu GPS thì bạn phải xác định “Điểm khởi hành” tương tự như các cách xác định điểm đến. 5. Lộ trình đến điểm đã chọn. - Xóa các điểm đã qua: WWW.VIETMAP.VN Trang 40
 42. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 1. Chọn “Mới đây”. 2. Chọn một điểm trong danh sách các điểm mới đây sau đó chọn “Tùy chọn”. 3. Chọn “Công cụ”. 4. Chọn “Xóa” để xóa điểm đang chọn. 8. Xem bản đồ Chức năng xem bản đồ cho phép bạn xem và tìm thông tin trực tiếp trên màn hình bản đồ toàn Việt Nam. WWW.VIETMAP.VN Trang 41
 43. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 1. Chọn “Xem bản đồ”. 2. Màn hình xem bản đồ. 3. Menu “Tùy chọn” ở màn hình xem bản 4. Các phím tắt trong màn hình xem bản đồ: đồ: - Phím 0: Vị trí GPS mới nhất. - Vị trí GPS mới nhất: chuyển tâm màn - Phím 2: di chuyển lên. hình bản đồ về vị trí GPS mới cập nhật - Phím 4: di chuyển trái. lần cuối. Nếu vẫn còn đang bắt được tín - Phím 6: di chuyển phải. hiệu GPS và định vị, đây chính là vị trí - Phím 8: di chuyển xuống. hiện tại của bạn. - Phím *: phóng to bản đồ. - Chọn khu vực” chọn tỉnh/thành và - Phím #: thu nhỏ bản đồ. quận/huyện bạn muốn xem bản đồ. - Đặt điểm lộ trình: Đặt vị trí tâm màn hình xem bản đồ làm điểm khởi hành, WWW.VIETMAP.VN Trang 42
 44. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] điểm đến hoặc điểm trung gian trong lộ trình của bạn. - Gửi bạn bè: gửi thông tin tọa độ trung tâm hoặc hình ảnh bản đồ đang xem đến một số điện thoại khác qua SMS hoặc MMS. - Tìm lân cận: tìm các địa điểm trong danh bạ xung quanh trung tâm màn hình xem bản đồ. - Đặt làm: cài đặt điểm trung tâm màn hình xem bản đồ làm điểm dữ liệu cá nhân, làm vị trí nhà hoặc vị trí văn phòng. - Nhâp tọa độ: chuyển tâm màn hình bản đồ về một vị trí nào đó theo tọa độ LONG/LAT. - Di chuyển: di chuyển màn hình bản đồ. - Tỷ lệ: phóng to/thu nhỏ bản đồ. 9. Lộ trình Xóa lộ trình đã lập Xem chi tiết lộ trình tìm được Chức năng tránh đường đang sửa chửa, Xóa điểm trung gian hư hỏng hoặc kẹt xe trong lộ trình Tùy chọn cách tìm đường 9.1. Xem lộ trình Chức năng này cho phép xem chi tiết lộ trình tìm được và mô phỏng lộ trình này. WWW.VIETMAP.VN Trang 43
 45. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] 1. Chọn “Lộ trình”. 2. Chọn “Xem lộ trình”. 3. Chi tiết lộ trình tìm được. 4. Chọn “Tùy chọn” để hiển thị menu: - Mô phỏng: Mô phỏng di chuyển theo lộ trình tìm được. - Xem bản đồ: Xem vị trí điểm đang chọn trong lộ trình trên màn hình xem bản đồ. 9.2. Tránh đường tắc Một trong những tính năng hữu ích nhất của hệ thống vệ tinh dẫn đường là TMC (Traffic Message Channel) tạm dịch là kênh thông tin giao thông trực tuyến. Chức năng này cho phép hệ thống nhận WWW.VIETMAP.VN Trang 44
 46. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] thông tin giao thông liên tục từ một trung tâm thông tin giao thông trực tuyến giúp tìm lộ trình tránh các đường đang bị tắc nghẽn (kẹt xe, đường hư hỏng, đường đang thi công, đường đang có tai nạn ). Hệ thống vệ tinh dẫn đường VietMap đã được thiết kế tương thích với tính năng này. Nhưng đáng tiếc là ở Việt Nam chưa xây dựng được trung tam thông tin giao thông trực tuyến nên không khai thác được tính năng TMC. Vì vậy chức năng “Tránh đường tắc” được thay thế giải quyết tạm thời việc tránh một đoạn đường tắc nghẽn nào đó. Sau khi hệ thống tìm lộ trình đến một điểm nào đó, bạn có thông tin đoạn đường dài 1km (hoặc 3km, 5km, 10km, 30km) phía trước đang bị tắc nghẽn, bạn vào chức năng “Tránh đường tắc” và chọn “1km đường cấm”, hệ thống sẽ tự động tìm lại đường tránh đoạn đường 1km phía trước. 1. Chọn “Lộ trình”. 2. Chọn “Tránh đường tắc”. 3. Chọn chiều dài quãng đường phía WWW.VIETMAP.VN Trang 45
 47. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] trước cần tránh sau đó chọn “Đồng ý”. Chương trình sẽ tự động tìm lại đường tránh đoạn đường phía trước (với chiều dài cần tránh đã chọn). 10. Xem thông số GPS và lưu lộ trình 1. Chọn “Xem GPS”. 2. Màn hình xem GPS với các thông số tọa độ, hướng, ngày giờ, độ cao 3. Chọn “Tùy chọn” ở màn hình xem GPS để chọn thêm chức năng “Vệ tinh” (Xem WWW.VIETMAP.VN Trang 46
 48. [HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG VIETMAP GPS S17] mức tín hiệu chi tiết của các vệ tinh) hoặc “Lưu lộ trình” (Lưu lộ trình di chuyển của bạn vào tập tin KML để xem lại trên ảnh vệ tinh của chương trình Google Earth). 11. Cập nhật dữ liệu bản đồ - Truy cập vào website www.vietmap.vn để tải về máy tính phiên bản cập nhật bản đồ mới nhất cho phần mềm VietMap GPS S17 (được cập nhật trung bình mỗi 02 tháng một lần). File tải về này là một file ZIP. - Xóa thư mục “Maps” trong thư mục “VietMap” trên gốc của thẻ nhớ hoặc gốc bộ nhớ trong (thoát chương trình VietMap trước khi xóa). - Copy thư mục “Maps” trong file zip đã tải về ở bước 1 vào trong thu mục “VietMap” trên gốc thẻ nhớ hoặc gốc bộ nhớ trong. WWW.VIETMAP.VN Trang 47