Bài giảng Multimedia

ppt 57 trang phuongnguyen 2880
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Multimedia", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_multimedia.ppt

Nội dung text: Bài giảng Multimedia

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE Khoa: Công Nghệ Thông tin Đề tài: MULTIMEDIA GVHD: TRẦN THANH NGUYÊN Học viên: LÊ THÀNH NHÂN Liên hệ : 09.46.96.55.05 Hoặc : 0.12.23.113.555
 2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: NỘI DUNG CHÍNH Hướng dẫn sử dụng chương trình Nero Express 6.0 để ghi đĩa. Hướng dẫn sử dụng chương trình Express Burn 3.02 để ghi đĩa. Bonus: Hướng dẫn sử dụng chương trình Office Password Recovery Toolbox để gỡ bỏ mật khẩu của tập tin Excel.
 3. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Demo Đĩa Audio CD:
 4. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Demo Đĩa Video CD:
 5. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Demo Đĩa Data CD:
 6. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Nero Express 6.0 Chương trình Nero Express 6.0 - Hãng sản xuất: Nero - Tương thích: Windows 2000/XP/2003 Server/Vista - Sử dụng: Trial - Dung lượng: 181.15 MBs
 7. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Nero Express 6.0
 8. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Nero Express 6.0 Giao diện chính của chương trình:
 9. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Nero Express 6.0 Các chức năng ghi dữ liệu trên đĩa CD-R/RW - 2 loại:
 10. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Nero Express 6.0 Các chức năng ghi nhạc trên đĩa CD-R/RW - 5 loại:
 11. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Nero Express 6.0 Các chức năng ghi hình ảnh trên đĩa CD-R/RW - 3 loại:
 12. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Nero Express 6.0 Các chức năng ghi nhạc trên đĩa DVD - 3 loại:
 13. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Nero Express 6.0 Các chức năng ghi hình ảnh trên đĩa DVD - 1 loại:
 14. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi DATA B1: Chọn loại hình đĩa dữ liệu cần ghi - Data disk:
 15. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi DATA B2: Thêm vào các dữ liệu cần ghi ra đĩa:
 16. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi DATA B3: Đưa đường dẫn vào nơi chứa dữ liệu cần ghi:
 17. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi DATA B4: Chọn các loại dữ liệu cần ghi – có dạng *.*:
 18. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi DATA B5: Hoàn tất quá trình chọn dữ liệu cần ghi:
 19. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi DATA B6: Thao tác nhãn đĩa, cách ghi, và một số tùy chọn khác:
 20. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi DATA B7: Quá trình ghi dữ liệu ra CD:
 21. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi DATA B8: Quá trình ghi hoàn tất:
 22. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi DATA B9: Sao lưu dự án – đĩa CD tự động thoát khỏi ổ ghi CD:
 23. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi MUSIC B1: Chọn loại hình đĩa nhạc cần ghi - Audio CD:
 24. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi MUSIC B2+B3: Tương tự quá trình Ghi DATA
 25. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi MUSIC B4+5: Chọn các bài nhạc cần ghi – có dạng *.mp3, wma:
 26. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi MUSIC Tinh chỉnh các tùy chọn hỗ trợ - 2 tùy chọn:
 27. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi MUSIC Loại hình ghi đĩa Mp3 Audio:
 28. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi MUSIC B6 đến B9: Tương tự Ghi DATA
 29. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi VIDEOS/PICTURES B1: Chọn loại hình ảnh cần ghi – Video CD:
 30. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi VIDEOS/PICTURES B2+B3: Tương tự Ghi DATA
 31. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi VIDEOS/PICTURES B4+5: Chọn các hình ảnh cần ghi – có dạng *.mpg, avi:
 32. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi VIDEOS/PICTURES Tinh chỉnh Menu ngữ cảnh – 3 hình thức:
 33. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Ghi VIDEOS/PICTURES B6 đến B9: Tương tự Ghi DATA
 34. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Express Burn 3.02 Chương trình Express Burn 3.02 - Hãng sản xuất: NCH Swift Sound - Tương thích: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista - Sử dụng: Free - Dung lượng: 225.67 KBs
 35. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Express Burn 3.02
 36. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Express Burn 3.02 Giao diện chính của chương trình:
 37. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Express Burn 3.02 B1: Đưa tập tin nhạc vào danh sách cần ghi
 38. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Express Burn 3.02 B2: Chọn đường dẫn chứa các tập tin nhạc cần ghi:
 39. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Express Burn 3.02 B3: Chọn các tập tin nhạc cần ghi - *.mp3,wma,
 40. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Express Burn 3.02 B4: Hoàn tất quá trình load các tập tin nhạc:
 41. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Express Burn 3.02 B5: Kiểm tra tập tin nhạc nếu cần:
 42. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Express Burn 3.02 B6: Thao tác nhãn đĩa, cách ghi, và một số tùy chọn khác:
 43. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Express Burn 3.02 B6: Quá trình ghi tập tin nhạc ra CD:
 44. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Express Burn 3.02 B8: Quá trình ghi nhạc hoàn tất:
 45. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Bonus
 46. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: ???
 47. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Office Password Recovery Toolbox 3.0 Chương trình Office Password Recovery Toolbox 3.0 - Hãng sản xuất: Rixler Software - Tương thích: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server - Sử dụng: Trial - Dung lượng: 953 KBs
 48. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Demo Đặt vấn đề: File excel bình thường không đặt Password bảo vệ
 49. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Demo Tình huống: File excel đã được đặt Password bảo vệ
 50. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Office Password Recovery Toolbox 3.0 Giao diện và cách thức đăng kí sử dụng chương trình: Điền mã số đăng kí Giao diện chính Hoàn tất
 51. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Office Password Recovery Toolbox 3.0 Hướng dẫn sử dụng chương trình: Mở tập tin excel cần thao tác Chọn đường dẫn đến tập tin excel cần thao tác
 52. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Office Password Recovery Toolbox 3.0 Chọn các hình thức gỡ bỏ tình trạng mật mã của tập tin excel tương ứng mà bạn yêu cầu
 53. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Office Password Recovery Toolbox 3.0 Quá trình tìm xử lý của chương trình:
 54. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Office Password Recovery Toolbox 3.0 Nguyên lý hoạt động của chương trình: - Chương trình sẽ gửi các thông tin cơ sở liên quan đến việc mã hoá mật khẩu tới Server của Rixler. Quá trình giải mã đựợc tiến hành tại đây, sau khi giải mã có kết quả, nó sẽ gửi ngược lại máy Client và chương trình trên máy Client sẽ dùng password đó để mở tập tin.
 55. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Office Password Recovery Toolbox 3.0 Hoàn tất tiến trình:
 56. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Office Password Recovery Toolbox 3.0 - Tập tin sau khi được mã hóa được tạo ra phần tên giống tên tập tin cũ nhưng có thêm phần đuôi “(DEMO)”.
 57. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE